wingchun

Verujem da će mi neprekidno vežbanje umetnosti Wing Chuna - a omogućiti da se prebacim na viši fizički i psihički nivo.

Pokazaću i gajiti poštovanje za veštinu mog učitelja sve starije i mlađe drugove, negovati i iskazivati krajnju tolerantnost za sve što u životu činim
u veštini i van nje.