wingchun

U Wing Chun-u postoji:


9 učeničkih rangova - sa desetim položenim, dobija se titula učitelja (Sifu) i

6 majstorskih rangova posle čega se dobija titula Master.