wingchun

Pošto je tradicionalni Wing Chun razvila žena, on deluje po nekim jednostavnim načelima:

Izbegavaj borbu silom protiv sile

Vežbači tradicionalnog Wing Chuna radije odbijaju dolazeću silu nego što je zaustavljaju. Zbog toga većina ručnih tehnika uključuje rotacije, male kružne pokrete rotirajući ruke u zglobu.

Zbog toga što tradicionalni Wing Chun sistem više voli metod „odbijanja“ u odbrani, pozicija u kojoj se nalazi borac je vrlo bitna. Ona obezbeđuje da njegova tehnika dođe do izražaja.

Deluj duž centralne linije

Centralna linija je imaginarna linija koju vežbač koristi da bi se suočio sa protivnikom. Povučena je kroz tačku ispred vežbača gde je on u mogućnosti da pokreće ručni zglob, na nižem, srednjem i višem nivou bez pokretanja svog tela. Koristeći ovu imaginarnu liniju da se suoči sa protivnikom, vežbač je takođe u mogučnosti da koristi obe ruke u isto vreme.

Gde njegovi ručni zglobovi ne mogu da se ukrste bez okretanja tela, tu nije centralna linija. Umesto okretanja tela da bi se pokrili ovi prostori, koristi se rad nogu da bi se ovi prostori doveli unutar centralne linije.

Linija centra je drugačija. Ona predstavlja imaginarnu simetričnu liniju koja deli telo vertikalno na dve polovine. Većina telesnih vitalnih tačaka, koje su povezane sa organima i presurnim tačkama, se nalaze na liniji centra.

Koristi obe ruke u isto vreme

Ovo podrazumeva da vežbač mora da pomera svoje ruke nezavisno od ramena i tela. S ciljem da razvije svoje sposobnosti, mora da vežba Shil Lim Tao na pravi način. Ovaj oblik takođe uvežbava um da bude sposoban da kontroliše obe ruke u isto vreme.

Glavna kritika tradicionalnog Wing Chuna je, da zbog nezavisnog pokretanja ruku nema završnog udarca, stoga nema sile. Ovo je svakako netačno. Sila je rezultat brzine i završnog udarca. Veštiji borci tradicionalnog Wing Chuna su utrenirani da koriste rad nogu da bi doprineli svom završnom udarcu. Oni takođe postižu veliku brzinu na malim razdaljinama.

U poređenju sa udracima u drugim disciplinama koji zavise od tela, tradicionalni Wing Chun udarci su svakako izjednačeni, ako ne i superiorniji.

Koncentriši se na lakat i koleno pre kontakta

Naučni eksperimenti koji su izvedeni u Gait Analysis labaratoriji, u Dečijoj bolnici Kliničkog centra u Bostonu, 1984. godine, su dokazali da se tokom udarca lakat pomera mnogo sporije nego pesnica.

Zabeleženo je da se prilikom tradicionalnog Wing Chun direkt udarca, lakat pomera 2,66 puta sporije od pesnice. U zapadnjačkom boksu prilikom krošea lakat se kreće 4,03 puta sporije od pesnice.

Lakat će uvek pokazati pokret udarca, a podlaktica vežbača na protivnikovu nameru.

Tradicionalni Wing Chun sistem zastupa posmatranje protivnikovog lakta pre kontakta. U situacijama tokom borbe, predlaže se posmatranje lakta slobodne ruke, zato što se pokret dodirnute ruke može otkriti kroz sam kontakt. U situacijama gde je noga u kontaktu, savetuje se da se gleda protivnikov najbliži lakat.

Koristi kontaktne reflekse u toku kontaktne izmene

Kontaktni refleksi se mogu postići kroz sparing ili posebnim vežbama kao što je Chi Sao.

Tradicionalne Wing Chun Chi Sao vežbe uključuju jednoručni i dvoručni Chi Sao, i Chi Sao prekrštenih ruku. Ove vežbe su za utreniravanje i razvoj vežbačevih refleksa i usredsređivanje na malim odstojanjima, kako očima tako i mogućnošću da se manevriše rukama i nogama prilikom kontakta. Chi Sao vežbe takođe popravljaju tajming i prisebnost koji su od velike važnosti svakom vežbaču borilačkih veština.

Princip koji se krije iza treniranja kontaktnih refleksa je da vežbač prvo uputi silu svojim rukama ka odabranom cilju, zatim preko tačke kontakta, on će pokušati da protumači protivnikovu napadačku silu i predvidi njegov sledeći potez.

U tački kontakta, trenutna poruka je pokret dodirne ruke ili noge. Sila koju vrši noga ili ruka napadača, može takođe biti otkrivena u tački kontakta, obezbeđujući vreme i prisebnost, i omogućavajući simultanu kontru.

Šta više, kroz tačku dodira pokret protivnikovog drugog ekstremiteta se prenosi kao vibracija, i može biti lako otkriven od strane dobro utreniranog tradicionalnog Wing Chun vežbača. Ovo mu omogućuje da prekine protivnikovu trenutnu kretnju i uzvrati.

Koristi neutralan položaj u fazi pre kontakta

Neutralan položaj podrazumeva da se vežbač ne nalazi ni napred, ni pozadi, ni levo, ni desno. On je sličan položaju tenisera dok čeka servis.

U većini odbrambenih situacija, pokretljivost je vrlo važna. Ako se borac u odbrani nalazi ispred ili iza neutralnog položaja, ili se naginje na jednu ili drugu stranu, njegova pokretljivost je smanjena. Nije teško shvatiti da je neutralan položaj tradicionalnog Wing Chuna ili sličan položaj jedini tip koji dozvoljava vežbaču da napravi pravi iskorak.

Tai Jung - Gledaj laktove

Tai Sut - Gledaj kolena

Samo iz tačke kontakta možeš pobediti u borbi

Ukrštene noge prednji stav:

Kada protivnik krene napred uvek plasiraj šut.

Uvek koristi ulaznu tehniku da prodreš

Paralelni prednji stav:

Uvek koristi dve ruke, i kad napadaš i kad se braniš (napad sa slepe strane).

Paralelni stav:

Uvek staješ sa spoljašnje strane protivnikove prednje noge (napad sa slepe strane).

Ukršten stav:

Uvek staješ iznutra protivnikove prednje noge.

Ukršten ili paralelni stav:

Kad si na sitanci noge, gledaj protivnikovu zadnu nogu (to ti je pretnja).

Ukršten ili paralelni stav:

Kad si na distanci udarca rukom, uvek gledaj prednji ili lakat koji ti se približava (to ti je pretnja).

Kontroliši protivnikove laktove i kolena i kontrolisaćeš njegov balans

Ostani opušten sve vreme, to će povećati tvoju brzinu

Nemoj da trepćeš u toku borbe, to će smanjiti tvoje vreme reagovanja

Koristi pesnicu za udarce u ruke, noge i mete u predelu rebara

Koristi udarce dlanom za lice i vitalne tačke

Koristi (Bjuđi) za vitalne tačke

Kretanje - majstorsko kretanje i tajming ćete poboljšati

Uvek se suoči sa tačkom kontakta (okreni prema)

Uvek stoj u nižem stavu da održiš snagu i ravnotežu (balans)

Sila uvek ide napred ali u dva pravca, direktno i okolo (kružno)

Direktnu silu treba blokirati, a kružnu zaustaviti na laktu.

Zbog ekonomije pokreta budi u neutralnom bočnom stavu

Kad se povlačiš da održiš distancu, kreći se u zadnji stav da izmeniš korake