wingchun

Onaj koji se predstavlja kao ratnik nije strašan ;

Onaj koji se odlikuje u borbi, nikad nije izazvan u besu ;

Onaj koji pobeđuje svog protivnika, ne hvali se time ;

Onaj koji se ističe vlastitom skromnošću pre nego što drugi to učini, je vrlina izbegavanja sukoba koja odgovara uzvišenosti raja.

Cilj Wing Chun Kung Fua je da razvije fizičku, mentalnu i duhovnu svest.

Ovi elementi nas uzdižu na viši nivo života.

Samosvesnost, samopoštovanje i dužnost na službi, treba da bude cilj svakom borcu.

Vežbači treba da meditiraju na ovim principima, pronađu svoj mir kroz učenje Kung Fu načina života.